Η Μοτοσυκλέτα σε στροφή πρέπει να έχει μικρή ή μεγάλη κλίση;