Οταν ανεβούμε στη Μοτοσυκλέτα, 1ο μέρος – Riding School