Οταν ανεβούμε στη Μοτοσυκλέτα, 2ο μέρος – Riding School