Στη στροφή πρέπει να ‘φορτίζω’ το μπροστινό τροχό για να κρατάει καλύτερα;